SAKRAMENT SVETOGA REDA

SAKRAMENT SVETOGA REDA

„Žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike u svoju
žetvu.“ (Mt 9:37, 38)

Crkva kao Božji narod, i kao zajednica onih koji vjeruju u Isusa Krista, ima i svoje
predvoditelje: papu, biskupe, svećenike i đakone. Sveti red se sastoji od tri stupnja: đakonata,
prezbiterata i episkopata.

Služba đakona sastoji se u propovijedanju, dijeljenju blagoslovina i nekih sakramenata,
pomaganja u liturgiji, pastoralu i u karitativnom djelovanju.

Prezbiter – svećenik je pomoćnik i suradnik biskupu pod čijim vodstvom upravlja župom
ili obavlja druge apostolske službe. Svi svećenici na čelu sa svojim biskupom čine jedan
prezbiterij ili svećenički kolegij.

Episkop – biskup je punina i vrhunac svetog reda, a prima se posebnim sakramentalnim
obredom. Po njemu se na biskupe prenosi apostolska služba i daje im se ovlaštenje da
u zajedništvu s papom upravljaju svojom biskupijom. Biskupi su u svojim biskupijama
odgovorni učitelji, glavni liturgičari i pastiri. Na svom teritoriju biskupije imaju upravnu,
sudsku i izvršnu vlast u pitanju vjere i crkvenog života. Na čelu s papom, čine kolegij
biskupa, koji nastavlja službu apostolskog zbora.

Papinstvo nije zasebni red nego vrhovna vlast i najodgovornija služba u Crkvi. Kao
nasljednik svetog Petra, papa je i rimski biskup i vrhovni poglavar cijele Crkve. U upravljanju
Crkvom pomažu mu biskupi i kardinali.