SAKRAMENTI

SAKRAMENTI

Sakrament krštenja
Termini krštenja u našoj župi su subotom i nedjeljom ( nedjeljom za vrijeme mise u 11 sati).
Za krštenje je potrebno ispunti prijavnicu u župnom uredu te donijeti izvadak iz matične knjige rođenih ili koopiju rodnog lista djeteta, te za kumove koji nisu naši župljani posvjedočenje za kumstvo iz župe njihova prebivališta.
Pripremni susreti za roditelje su srijedom prije samoga dana krštenja, a uključuju ispovijed(ukoliko postoje uvjeti za ispovijed), svetu misu te susret nakon mise u crkvi.

 

Sakrament vjenčanja
Termini vjenčanja u našoj župnoj crkvi su petkom i subotom.
Kako bi se netko mogao vjenčati u našoj župi potrebno je provesti postupak za ženidbu kojega vodi župnik jednoga od zaručnika, zato je potrebno da makar jedno od njih dvoje budu naši župljani. Ukoliko zaručnici nisu naši župljani postupak za žendibu vodi njihov župnik te im izdaje otpusnicu za vjenčanje.
Ostali potrebni dokumenti za sakrament vjenčanja:
•    Krsni i slobodni list za osobu koja nije krštena u našoj župi;
•    Potvrda o obavljenom zaručničkom tečaju 
•    Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku ( ova potvrda može se dobiti 3 mjeseca prije vjenačanja u matičnom uredu na području župe gdje se sklapa žendiba) 
 

Sakrament ispovijedi
Mogućnost svete ispovijedi u našoj župnoj crkvi je svakoga dana pola sata prije večernje svete mise te nedjeljom prije i za vrijeme svih svetih misa.

 

Sakrament krizme
(Objaviti raspored kateheze)
Termini krizme u našoj župi:

23. svibnja – OŠ Bogumil Toni
30. svibnja – OŠ Samobor


Sakrament Prve pričesti
(objaviti raspored kateheze)
Termini prve pričesti u našoj župi:  

25. travnja – OŠ Bogumil Toni
16. svibnja – OŠ Samobor