13. NEDJELJA KROZ GODINU 28.lipnja 2020.

13. NEDJELJA KROZ GODINU 28.lipnja 2020.

Župa sv. Anastazije – Samobor

Svete Ane 2

10430 Samobor 

 

13. NEDJELJA KROZ GODINU

28.lipnja 2020.

 

 

NED.,    28. lipnja 2020.                            

ŽUPNA CRKVA

8.00 + Petar Štengl

9.30 + Petar i Rikard Horvat i rod.; Ivan Beljak; na čast BDM za zdravlje

11.00 - ŽUPNA 

19.00 + Marijan Mamić

PON.,      29. lipnja  2020.                     sv. Petar i Pavao, apostoli          

19.00 + Nada Bišćan

   + Rudolf, Zlata, Slavko i Martin Hercigonja; 

                              Petar, Ana i Milan Fulir; Štefica i Dragutin Vlahović  

 UTO., 30. lipnja 2020                                                      

                 

19.00 -  ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SRI., 1. srpnja  2020.                          

   

19.00 + Božo i ob. Rubinić; ob. Margalić

+ Agneza Vreš  

ČET., 2. srpnja  2020                                                  

 

19.00 + Josip i Anastazija Lehpamer; Stjepan Jandrečić

+ Juro i Jagica Vraneković            

PET., 3. srpnja  2020.                                sv. Toma, apostol

 

19.00 + ZAJEDNIČKE NAKANE

 

SUB., 4. srpnja 2020            

 

 8.00 – na nakanu