DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU, 08. listopada 2023.