Svetkovina Bogorodice Marije i Dan mira

Traži

Marija nije nikakva božica, već ljudsko stvorenje i osoba koja je Kristu dala samo ljudsku narav koja od prvog časa postojanja pripada drugoj božanskoj osobi s kojom je bitno sjedinjena. Marija se u Crkvi od najstarijih vremena naziva, zaziva i časti kao Bogorodica. Crkva u tome časnom nazivu ispovijeda svoju vjeru u veliku tajnu utjelovljenja po kojoj su u Kristu nedjeljivo i nepomiješano sjedinjene u jednoj osobi dvije naravi: božanska i ljudska.