Sveti Zaharija

Traži

Sveto pismo Staroga zavjeta nudi nam Božju riječ po velikim i malim prorocima. Uz 4 velika proroka, tu je i 12 malih. Među njima je i sv. Zaharija kojega danas slavimo. Ime ovoga proroka u hebrejskom jeziku znači Jahve opominje. Time je možda najbolje izraženo poslanje ovoga starozavjetnog lika u Božjem naumu prema njegovu narodu.