Sveti Turibij Mongrovejski

Traži

Crkva danas slavi svetog Turibija Mongrovejskog koji se rodio 1538. godine u Španjolskoj. Školovao se u više tadašnjih kulturnih središta. Magisterij je postigao u Santiago di Composteli, ali je prije doktorata imenovan inkvizitorom u Granadi. U toj je službi upoznao muslimane, a i misionare koji su nastojali pridobiti pogane za kršćansku vjeroispovijest. Sam Turibije isticao se kreposnim životom, askezom, i osjećajem za pravednost. U to je vrijeme bio laik, ali je zapeo za oko crkvenim ljudima. 1579. godine imenovan je nadbiskupom Lime i zato je sve svete redove dobio odjednom i posve se predao novoj službi. Obnovio je crkvenu disciplinu, gradio je crkve, redovničke kuće, bolnice. Osobito se brinuo za siromahe, i za odgoj mladića za koje je izgradio sjemenište.