Sveti Rupert

Traži

Sveti Rupert živio je u 7. stoljeću, i za njega se kaže da je "kod Bavaraca i stanovnika Norika čudesno širio Evanđelje". Potjecao je iz jedne plemićke franačke obitelji. Premda je u svojoj okolini postigao visoko dostojanstvo, uskoro je otišao u Bavarsku. Na ruševinama starog rimskog grada Juvavuma sagradio je crkvu i samostan koji je posvetio svetom Petru. Uskoro je samostan postao središte duhovne kulture, a oko samostana se počeo izgrađivati jedan od ljepših gradova, danas poznat kao Salzburg. Budući je uz crkvu bio sagrađen i biskupski dvor sv. Ruperta, on je u njega prenio kosti prvog mučenika Štajerske, sv. Maksimilijana. Time je udario temelje salzburške biskupije koji vuku korijene još od prvih kršćanskih vremena.