Sveti Rajmund Penjafortski

Traži

Crkva već četiri stoljeća među svojim svecima časti sv. Rajmunda Penjafortskog, prezbitera. Tomu je puno razloga. Krenimo redom: rodio se oko godine 1175. u blizini katalonske prijestolnice Barcelone u plemićkoj obitelji De Penjaforte. Nakon stečene izvrsne naobrazbe, baštineći uz plemstvo i plemenitost duha, urešen mnogim krepostima već s 20 godina predaje na Sveučilištu u Barceloni. S 30 godina odlazi na Sveučilište u Bolognu na usavršavanje u pravnom znanostima. Sve što je činio, činio je izvrsno. Tako svojim djelom Suma kazum, o pravilnom i plodonosnom opsluživanju sakramenta pokore postao promicatelj osobne ispovijedi. Djelo koje je napisao po nalogu pape Grgura IX. poslužilo je kao uzor za novi crkveni zakonik Codex iuris canonici nastao osamdesetih godina 20. stoljeća