Sveti Petar Damiani

Traži

Danas je sv. Petar Damiani, jedan od najpoznatijih pisaca 11. stoljeća i jedan od najvećih sudionika takozvane predgrgurovske crkvene obnove koja je prethodila reformi svetoga Grgura VII. Petar je rođen 1007. godine u Ravenni. Rano je ostao bez roditelja, pa je u sestri Rosalindi našao drugu majku, a u starijem bratu Damjanu drugog oca. Damjan, koji je bio svećenik, uočio je Petrove sposobnosti i školovao ga. Po svom bratu se i nazvao Damiani. Nakon završenog školovanja i sam je neko vrijeme poučavao druge u takozvanim "slobodnim znanostima".