Sveti Onezim

Traži

Danas je spomen sv. Onezima, onog kojeg spominje sv. Pavao. Gospodar Filemon imao je roba Onezima. Tako ga je sam nazvao jer ime Onezim na grčkom znači "koristan". I zacijelo je gospodaru Filemonu rob Onezim bio koristan, ali jednog je dana rob orobio svoga gospodara i pobjegao u Rim, stjecište avanturista iz svih naroda. Bilo je to između 61. i 63. godine, kada je sv. Pavao bio u pritvoru. Pavao je mogao primati posjetitelje, pa je tako i rob Onezim došao do njega, te ga je Pavao poučio i krstio. Rado bi ga bio i zadržao uza se, jer mu je kao pritvoreniku dobro došla njegova pomoć, ali je po tadašnjem društvenom običaju rob pripadao svome gospodaru, odnosno Filemonu koji je bio kršćanin.