Sveti Modest

Traži

Danas je sv. Modest, biskup koji je upravljao biskupijom Trier krajem 5. stoljeća, kad se raspadalo Zapadno carstvo i kad je svuda u Europi zbog provala barbara vladala velika nesigurnost. U to teško doba svijetla točka bili su sveti biskupi koji su se znali zauzeti i izložiti za svoj put, do te mjere da su položili i svoj život. Takav je bio i sv. Modest koji je, kako svjedoče istraživanja, umro godine 486. Pokopan je u crkvi sv. Marije u Trieru. Ta je crkva slavna jer se u njoj čuvaju i relikvije sv. Matije apostola. Blagdan sv. Modesta slavi se na današnji dan, kada se prije obnove kalendara slavio i blagdan svetoga Matije.