Sveti Maksimilijan Kolbe

Traži

Danas je sv. Maksimilijan Kolbe, franjevac konventualac, mučenik, žrtva kršćanske ljubavi. Svjedoci kažu da je Maksimilijan znao prepoznati znakove vremena i pokrenuti sve sile kako bi se na njih odgovorilo. Rođen je 7. siječnja 1894. godine u mjestu Zdunska-Wola u Poljskoj. Na krštenju je dobio ime Rajmund. Pred Marijinim likom doživio je mistično iskustvo u kojem mu je Marija ponudila izbor između dviju kruna, bijele i crvene. On je uzeo obje a ukazivale su na svetost i mučeništvo. Marija mu je cijeloga života bila veliko nadahnuće. S 13 godina pristupio je manjoj braći konventualcima i dobio ime Maksimilijan. U Rimu je postigao doktorat iz filozofije na Gregorijani, a iz teologije na učilištu sv. Bonaventure.