Sveti Luj Bertan

Traži

Danas slavimo sv. Luju Bertrana koji je osobito čašćen u rodnoj Valenciji i domovini Španjolskoj. Lujo je rođen na samu Novu godinu 1526. Već od malena pokazivao je velike sklonosti prema duhovnim vrednotama. Kada mu je bilo 16 godina pošao je na hodočašće u Compostellu u želji da se što bolje pripremi za redovnički život. Sa 18 godina obukao je dominikanski habit bez pristanka roditelja. Kao mladi svećenik zalagao se za provođenje odluka Tridentskog sabora te duhovnu obnovu svoje redovničke provincije. Imao je samo 23. godine kada je bio izabran za učitelja novaka. Prilikom studiranja na sveučilištu u Salamanci susreo je jednog američkog Indijancem, što mu je pobudilo želju za misijama. Ubrzo odlazi u Cartagenu gdje se prijavio u dominikanski samostan Sv. Josipa. Odatle je išao propovijedati po raznim mjestima današnje Kolumbije. U aktima procesa za njegovu kanonizaciju spominje se da je propovijedao španjolski, a urođenici su ga ipak shvaćali i bez tumača. U Americi je ostao sedam godina, a zatim se vratio u Valenciju.