Sveti Leonard

Traži

Crkva danas slavi Boga po jednom osobitom svecu - svetom Leonardu Murialdu koji se rodio 1828. godine u Torinu, a 1873. godine je osnovao ustanovu za pomoć mladim radnicima. To je i danas poznata Družba sv. Josipa. Dvije godine prije osnutka Družbe, sv. Leonardo je osnovao Katoličku radničku uniju kao preteču socijalnog apostolata. Promicao je katoličku akciju, i utemeljio više različitih ustanova, kao što su Zavod za zaposlenje, banka, osiguranja, djelo katekizma, pučki sekretarijat, a pokrenuo je i jedne novine. Cilj mu je bio bolje zaštiti radnike, posebice radničku mladež