Sveti Konstancije

Traži

Crkva danas slavi blagdan svetoga Konstancija, biskupa i mučenika u Perugii. O njemu svjedoči starodrevna Crkva u tom gradu, koja je njemu posvećena, kao i njegove relikvije koje se u njoj čuvaju. On je i prvotni zaštitnik toga grada. Konstancije je živio u Perugii kao angažirani kršćanin u mladoj Crkvi. Izabran je za biskupa kad mu je bilo trideset godina. Kao biskup pokazao se vrlo razborit, pronicav, zreo i postojan, upravo providonosan za ono vrijeme, kad je mladu Crkvu progonio car Marko Aurelije. Kao takvog su ga prijavili poganskim vlastima i osuđen je na smrt zajedno s drugim kršćanima.