Sveti Konrad

Traži

Kao uzor u pravednom i pobožnom životu, Crkva danas pred nas stavlja sv. Konrada iz Piacenze. Rođen je krajem 13. stoljeća, a prekretnica u njegovu obiteljskom životu bila je 1313. godine. Za vrijeme lova dao je zapaliti vatru kako bi se iz šume istjerala divljač. Međutim, vatra je zahvatila žitna polja i gospodarske zgrade. Vlasnici su tražili naknadu za uništeno, a upravitelj Piacenze osudio je kao krivca čovjeka kojega je zatekao na mjestu nesreće. Taj je čovjek bio nevin osuđen. Tada se Konrad sam prijavio i obećao podmiriti svu štetu. Nakon toga ušao je u Treći samostanski franjevački red, a njegova žena u klarise. Svoju duhovnost hranio je siromašnim pustinjačkim životom i hodočašćima. Umro je na današnji dan 1351. godine.