Sveti Hugo

Traži

Okružen svojim kartuzijancima na današnji dan 1132. godine umro je sv. Hugo, njihov veliki prijatelj i zaštitnik. Od 1080. godine bio je biskup u Grenoblu u Francuskoj, jedan od onih koji je dugo biskupovao, a relativno mlad je dospio u tu službu. Rođen je 1053. godine. Kad je preuzeo biskupsku službu sve je učinio da povjerenu mu biskupiju obnovi u duhu grgurovske reforme. Zauzimao se za obnovu discipline među klerom, pokušavao je iznutra obnoviti Crkvu, a izvana nije dopušta da se u crkvenu upravu upliću velikaši i svjetovne spletke.