Sveti Efrem Sirac

Traži

Crkva danas slavi sv. Efrema Sirca, đakona i naučitelja. Rođen je u gradu Nisibisu u Mezopotamiji, području koje danas pripada Turskoj. Od malena je odgajan u kršćanskom duhu, ali je ipak tek u 18. godini života kršten, prema običaju tadašnjega doba. Neko je vrijeme bio kod nisibijskog biskupa Jakova a nakon toga postaje učitelj na slavnoj teološkoj školi u Nisibusu koja se proslavila poučavanjem Svetoga pisma. U kratkom razdoblju Perzijanci su tri put napadali grad, o čemu govori i sam Efrem u svojim pjesmama. Ipak, nije se dao smesti zaprekama, nego se dao na plodan spisateljski i poučavateljski rad. O tome govori i njegovo djelo Govori o vjeri.