Sveti Dominik Savio

Traži

Danas je sv. Dominik Savio, jedan od najmlađih svetaca. Rođen je 2. travnja 1842. godine u talijanskom Pijemontu. Na Uskrs 1849. godine primio je prvu svetu pričest i o tom napravio malu zabilješku koja začuđuje. Naime, bilo je začuđujuće što dječak u dobi od sedam godina može tako jako doživjeti primanje Isusa u Presvetom Oltarskom sakramentu.