Sveti Ćiril iz Heliopolisa

Traži

Na današnji dan crkvena je tradicija sačuvala spomen na sv. Ćirila iz Heliopolisa u Siriji. Mučen je u vrijeme Julijana Apostate oko 363. godine. Njegovo je mučeništvo spomenuo Teodoret u svojoj Crkvenoj povijesti.