Sveti Antun Marija Gianelli

Traži

Crkva se danas spominje sv. Antuna Marije Gianellija, biskupa, rođenog na sam Uskrs, 12. travnja 1789. godine u Cereti (Ćereti) u Liguriji. Bio je pobožan od malena, a u 19. godini života ulazi u bogosloviju. Svećenički red primio je s 23 godine. Budući je imao govorničke sposobnosti i solidnu teološku naobrazbu, posvetio se propovijedanju i odgoju mladeži. Osnovao je žensku redovničku Družbu Marijinih kćeri koje su brinule za odgoj ženske mladeži i skrbile za bolesnike. Radio je i kao profesor govorništva, vješto prenoseći svoje znanje mladima, osobito svećenicima. Smatrao je kako dobro odgojeni i obrazovani svećenici mogu biti "sol zemlje i svjetlo svijeta".