Sveta Kunigunda

Traži

Danas je blagdan svete Kunigunde, carice i vjerne družice njemačkoga cara Henrika I., također svetoga. Sveti bračni par živio je uzornim životom u mudrom upravljanju svojim narodom. Njihova je bračna ljubav bila tolika da je u jednoj povelji kojom je Henrik potvrdio osnivanje samostana benediktinki u Kaufungenu napisano da su njih dvoje bili jedno u jednome tijelu. Ipak, njihova bračna ljubav nije bila okrunjena porodom, te je Henrik odlučio Krista i njegovu Crkvu učiniti baštinikom.