Sveta Agata

Traži

Sveta djevica Agata mučeništvo je podnijela između 249. i 251. godine u vrijeme cara Decija. Rođena je u Kataniji na Siciliji, u bogatoj kršćanskoj obitelji. Svojom se ljepotom, ugledom i bogatstvom svidjela namjesniku Kvintinijanu koji ju je htio pridobiti za sebe. Kada u svome naumu nije uspio, dao ju je u javnu kuću. Ni tamo nije pokleknula, pa ju je prisilio žrtvovati rimskim bogovima. Ni to nije željela učiniti pa je izdahnula nakon četiri dana okrutnog mučenja. Kršćanska ju je zajednica odmah počela štovati kao djevicu i mučenicu. U Rimu su joj podignute dvije crkve i čini se da je najštovanija svetica ranih kršćanskih vremena. Malteški ju je red uzeo za svoju zaštitnicu. Zemni ostaci svete Agate čuvaju se i časte u rodnoj joj Kataniji.