Posveta lateranske bazilike

Traži

Danas je spomendan posvete Lateranske bazilike Presvetog Spasitelja ili sv. Ivana na Lateranu, papine katedrale. Tu baziliku nazivaju "glavom i majkom" svih crkava u Rimu i katoličkom svijetu. Od apostolskih vremena osjećala se potreba za mjestima na kojima će se zajednica okupljati na molitvu, slušanje Božje riječi i na slavljenje Euharistije. Zato se i osjetila potreba za gradnjom crkava. Ta potreba traje kroz cijelu crkvenu povijest sve do današnjih dana. Božjem su narodu potrebni crkveni prostori da u njima ostvaruje svoje zajedništvo u Kristu, jer je Crkva po svojoj biti zajednica koja se neprestano okuplja oko oltara slaveći uspomenu na Kristovu muku, smrt i uskrsnuće.