Papa Marcel I

Traži

Posljednje godine kršćanskih progona proživljavao je papa Marcel Prvi, kojega Crkva danas slavi. On nije dočekao 313. godinu koja je donijela konačno priznanje ispovijedanja katoličanstva. Umro je shrvan mukama 309. godine. Na poticaj svetoga pape Marcela, rimska gospođa Lucina učinila je Crkvu baštinicom svojih velikih dobara. To je svetom papi omogućilo da se pobrine za vjernike kojih je u Rimu iz dana u dan bilo sve više i više. Rimska vlast, na čijem je čelu bio car Maksencije, nije mogla mirno gledati da uz tolike progone kršćana ima ipak sve više. Jedina je mogućnost, kako su oni mislili, bila udariti po pastiru da se razbježe ovce. Stoga je papi Marcelu zaprijetio najtežim mukama ako se ne odrekne papinske službe i ne žrtvuje idolima.