Papa Celestin V.

Traži

Danas se susrećemo s neobičnim svecem – papom Celestinom V. koji je, doduše, više bio svetac po svom pustinjačkom životu negoli po papinstvu. Naime, Petar da Morrone, kako se Celestin zvao prije papinstva, rođen je oko 1215. godine u južnoj Italiji kao jedno od dvanaestero djece skromnih seljaka. Pobožna majka otvorila mu je put u Božju blizinu, pa se mladić nakon navršene 20. godine života odlučio za redovništvo. Ušao je u samostan Santa Maria di Faifoli, ali nakon nekoliko godina takvoga života odlučio se za pustinjački život, koji u to vrijeme nije bio rijetkost u obližnjim molisanskim brdima. U Rimu je 1238. godine zaređen za svećenika a papa Inocent IV. dopustio mu je da i dalje živi kao pustinjak.