Očekivanje poroda BDM

Traži

Crkva danas slavi blagdan Očekivanja poroda Blažene Djevice Marije, jer nas od Božića dijeli još osam dana. Time nas želi potaknuti na još dublje proživljavanje otajstva Božića. Još u 7. stoljeću u Španjolskoj se, prema odluci Toledskoga sabora na današnji dan slavio blagdan Navještenja Blažene Djevice Marije. Do takve je odluke došlo zato što dan 25. ožujka obično pada u korizmu ili na sam Uskrs, a ti dani nisu prikladni za marijanske blagdane. Ipak, poslije su i španjolske Crkve prihvatile način slavljenja prema običajima Rimske crkve.