Mučenici iz Akvileje

Traži

Danas se spominjemo svetih mučenika iz Akvileje, vjerskog središta kamo su hodočastili stari Hrvati, a među njima i otac hrvatske narodne dinastije knez Trpimir. Rimski martirologij na današnji dan spominje akvilejskog biskupa Hilarija i njegova đakona Tacijana koji su 284. godine podnijeli mučeništvo za vrijeme cara Numerijana. I Ljetopis patrijarha u Gradu spominje da je akvilejski patrijarh u 6. st. prigodom provale Langobarda preselio u Grado, noseći sa sobom tjelesa mučenika Hilarija i Tacijana. Štovanje ovih svetaca prošireno je u sjeveroistočnoj Italiji, Slovenskom primorju i u Istri. Slaveni rado daju djeci ime Hilarije koje u narodu znači Ratko, Radoslav, Radovan.