Lionski mučenici

Traži

Danas se Crkva sjeća Četrdesetorice mučenika. Prema jednoj predaji, općenito su poznati kao Lionski mučenici iz 177. godine, mučeni u Sevastopolju na Crnom moru. Druga predaja kaže da je riječ o 40 vojnika dvanaeste legije mučenih u Sebesti. Za vrijeme progona cara Licinija pohvatano je tih 40 kršćanskih vojnika i stavljeno pred izbor: odreći se vjere ili umrijeti vrlo okrutnom smrću - bacanjem u hladnu vodu koja se mrznula. Kako se hrabri mladići nisu odrekli vjere, bačeni su u bazen s hladnom vodom koja se mrznula, a da kušnja bude veća, uz taj je bazen bio jedan koji se grijao. Tako je jedan mladić ipak pao u kušnju i prešao u toplu vodu, ali je zbog nagle promjene temperature odmah umro. To je čuvaru vojnika koji je i sam bio kršćanin, dalo poticaja da se sam prijavi i umre mučeničkom smrću za Gospodina.