Katedrala svetog Petra

Traži

Katedra sv. Petra u Rimu još se od 4. stoljeća slavi na današnji dan, kao znak jedinstva Crkve sazidane na apostolu Petru. Danas bi valjalo posegnuti za tekstom koji nam donosi evanđelje sv. Mateja u 16. glavi, a govori o utemeljenju Crkve na sv. Petru apostolu. Svetkovina današnjega dana, 22. veljače, vuče korijene iz 1. stoljeća kada se toga dana slavio sv. Petar kao zaštitnik kršćana.