Časni Dionizije

Traži

Crkva danas slavi časnog Dionizija, kartuzijanca, poniznog i šutljivog redovnika koji je svojim brojnim i učenim spisima postao vrlo poznat. Rodio se 1402. ili 1403. godine u Rijkelu u današnjoj Belgiji. Već je odmalena osjetio poziv za tišinom i kontemplacijom. Na studiju u Kelnu zadobio je naslov "magister artium" (MAGISTER ARCIUM), što je poput doktorata iz filozofije. Nakon toga primljen je u kartuziju. Uz molitvu i ručni rad, Dionizije je koristio i svoje intelektualne sposobnosti, pišući brojne spise. Od 1434. godine do 1457. pisao je komentare na Bibliju. To djelo obuhvaća 14 svezaka, a cjelokupno njegovo djelo obuhvaća 42 sveska.