Blaženi papa Ivan XXIII.

Traži

Bl. papa Ivana XXIII., koji je još za života bio prozvan Papa Dobri, osvojio je cijeli svijet svojom dobrotom, jednostavnošću i smislom za humor. Drugim Vatikanskim saborom posadašnjio je Crkvu i dao novi zamah ekumenizmu.