Blažena Ozana Kotorska

Traži

Na današnji je dan 1565. godine na glasu svetosti u Kotoru u 72. godini života umrla blažena Ozana Kotorska. Punih je 50 godina provela u dragovoljnom zatvoru posvetivši se molitvi, postu i pokori. Njezin su život mnogi cijenili pa su joj se obraćali za savjet te je uvelike utjecala na svoju sredinu. Rođena je u Relezima u Crnoj Gori 1493. godine u pravoslavnoj obitelji kao Katarina Kosić. Nakon očeve smrti u 14. godini života napustila je roditeljsku kuću i sljedećih sedam godina u Kotoru radila kao kućna pomoćnica. Ozanin se duh počeo okretati Bogu još dok je kod kuće bila pastirica. Boraveći u prirodi spoznavala je sve više i više Boga i njegovu neizmjernost. Ta se spoznaja nastavila u Kotoru, posebice u obitelji Aleksandra Buća gdje je radila, a njegova gospođa, pobožna i plemenita žena, poučila je Ozanu u katoličkoj vjeri i pripremila je za sakramente. U to vrijeme u Kotoru je bilo tzv. zazidanih djevica, pa je i Katarina nakon jedne propovijedi odlučila slijediti taj primjer. Za to je dobila dopuštenje 1514. godine, a prije toga je postala dominikanska trećoredica, obukavši njihov habit i uzevši ime Ozana. Sedam je godina provela u ćeliji uz crkvu sv. Bartola. Nakon toga preselila se u isposnicu uz crkvu sv. Pavla gdje je doskora nastao samostan u kojem su djevojke slijedile Ozanin primjer. General dominikanaca dopustio ime je da nose bijeli škapular koji je inače bio pridržan sestrama drugoga dominikanskoga reda. Potvrda je to njihova uzorna života o čemu je glas dopro i do Rima.