Blažena Anđela iz Folinja

Traži

„Ako želiš zadobiti Božje svjetlo, moli! Zadobivši ga, ako ga želiš umnožiti, moli! Hoćeš li vjeru, moli!, nadu, moli!, poslušnost, moli!, čistoću, moli! Hoćeš li bilo koju drugu krepost, moli!“ Ovim riječima blažena Anđela iz Folinja (Foligna), velika mističarka Crkve, opisala je kakav je praktični život svetaca i što oni običavaju od Boga moliti. Anđela je rođena 1248. godine u gradiću Folignu u Umbriji. Udala se i rodila djecu koju je svu uzorno odgojila. Unatoč tomu, upala je u težak grijeh koji čak ni u ispovijedi nije mogla priznati, pa se u takvom grijehu i pričestila. Savjest ju je počela žestoko proganjati. Kad se napokon ispovjedila, nije izvršila pokoru koja joj se činila pretjeranom. Bio je to sve put pripravljanja velikog obraćenja ove žene koja se nakon muževljeve smrti i zbrinjavanja djece odlučila postati franjevačkom trećoredicom u Asizu.