Biografije svetaca

Traži

Sveti Siksto II.

Danas je sv. Siksto II., papa i mučenik i njegova četiri đakona. Crkvom je upravljao samo godinu dana. Kormilo Crkve povjereno mu je 257. godine. Te je godine car Valerijan, koji je najprije bio sklon kršćanima,...          Pročitajte više ›

Sveti Sabo

Saba je rođen u Kapadociji u Maloj Aziji. Otac mu je bio rimski časnik. Imao je osam godina kada je ostavljen u samostanu, gdje su se brinuli za njegov odgoj. Kasnije je postao pustinjak i utemeljitelj glasovitog...          Pročitajte više ›

Sveti Šimun Pravednik

Sveti Šimun Pravednik spominje se u Bibliji uz prikazanje Isusovo u hramu. Njemu je Duh Sveti objavio da neće umrijeti dok ne vidi obećanoga Mesiju. I zaista, vođen Duhom Svetim došao je u hram u trenutku kad su...          Pročitajte više ›

Sveti Stjepan

Sv. Stjepan prvomučenik jedan je od sedam đakona koje je Crkva postavila da se brinu za život zajednice. Đakoni su pazili na red kod zajedničkih slavlja, pri dijeljenju hrane vjernicima, nosili su pričest...          Pročitajte više ›

Sveti Silvestar

Crkva danas slavi sv. Silvestra, papu po kojem se današnji dan naziva Silvestrovo. Kao mladić preživio je zadnje Dioklecijanove progone. Rimskim biskupom i papom postao je 314. godine za vladavine cara Konstantina....          Pročitajte više ›