Biografije svetaca

Traži

Sveti Placido i Mavro

Crkva se danas spominje: sv. Placida i Mavre, učenika sv. Benedikta. Rimski patricij Tertul povjerio je svoga sina Placida sv. Benediktu da ga odgaja i poučava. Isto je učinio i Eutihije sa svojim sinom Mavrom. Prema...          Pročitajte više ›

Sveti Petar Kanizij

Svetoga Petra Kanizija nazivaju "drugim apostolom Njemačke". Bio je crkveni naučitelj, prvi njemački isusovac i obnovitelj kršćanskog života nakon reformacije. U 16. stoljeću, u vrijeme reformacije, uspio je...          Pročitajte više ›