Biografije svetaca

Traži

Sveti Lazar

Crkva se danas spominje sv. Lazara iz Betanije, brata Marije i Marte, dobrog Isusova prijatelja. Njega nekoliko puta spominje Ivanovo evanđelje, iscrpno pripovijedajući o prijateljstvu Isusa i Lazara. Kada je Lazar...          Pročitajte više ›

Sveti Luj Bertan

Danas slavimo sv. Luju Bertrana koji je osobito čašćen u rodnoj Valenciji i domovini Španjolskoj. Lujo je rođen na samu Novu godinu 1526. Već od malena pokazivao je velike sklonosti prema duhovnim vrednotama. Kada...          Pročitajte više ›

Sveti Luka

Danas Crkva slavi sv. Luku evanđelistu, zaštitnika liječnika, umjetnika, kršćanske umjetnosti i knjigovođa. Pisac trećeg evanđelja i Djela apostolskih bio je Sirijac, rodom iz Antiohije. Čini se da je potjecao...          Pročitajte više ›