Biografije svetaca

Traži

Sveti Julijan i Bazilisa

Danas se u Crkvi sjećamo svetih supružnika Julijana i Bazilise. Bazilisa je umrla naravnom smrću, a Julijan je podnio mučeništvo zato što je za vrijeme Dioklecijanovih i Maksimilijanovih progonstava skrivao...          Pročitajte više ›

Sveti Jeronim Emilijani

Sv. Jeronim Emilijani rođen je u Veneciji 1486. godine. Papa Pio XI. proglasio ga je zaštitnikom siročadi i zapuštene mladeži 14. ožujka 1928. godine. Papinom se riječju samo potvrdila providonosna zamisao Božja...          Pročitajte više ›

Sveta Janja Praška

Danas je sv. Janja Praška. Rođena je oko 1205. godine na češkom dvoru od oca, kralja Otokara I. i majke Konstance Ugarske. Prema ondašnjem običaju, htjeli su je udati protiv njezine volje, ali se energično...          Pročitajte više ›

Sveti Josip

Crkva danas slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, Isusova poočima i zaštitnika Crkve. U Protokolu Hrvatskoga sabora za 9. i 10. lipanj 1687. godine nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst:...          Pročitajte više ›

Sveti Josip Radnik

Danas je sv. Josip Radnik, čije je blagdan 1955. godine uveo papa Pio XII. Druga je internacionala odučila 1889. godine 1. svibnja uzeti kao Dan rada, a iste je godine papa Leon XIII. izdao encikliku o sv. Josipu. U...          Pročitajte više ›