Biografije svetaca

Traži

Sveti Dionizije

Prema predaji sv. papa Fabijan poslao je Dionizija sredinom 3. stoljeća u Galiju. Kao misionar započeo je propovijedati u naselju iz kojega se kasnije razvio Pariz. Podnio je mučeništvo za vrijeme Decijeva i...          Pročitajte više ›

Sveti Demetrije

Crkva se danas sjeća sv. Demetrija, đakona i mučenika, rođenog u Sirmiju, današnjoj Srijemskoj Mitrovici, u obitelji viših vojnih časnika koje je i sam slijedio u zvanju. Kao đakon, naviještao je Evanđelje...          Pročitajte više ›