Biografije svetaca

Traži

Bogojavljanje

Danas je Bogojavljenje ili, kako se još običava reći, Sveta Tri kralja. Evanđelist Matej navodi da su mudraci s Istoka pratili zvijezdu do Betlehema, vjerujući da će ih ona dovesti do novorođenoga Kralja. Kada su...          Pročitajte više ›

Sveti Blaž

Danas je sv. Blaž, biskup i mučenik. Rođen je 3. stoljeću u Sebasti u Armeniji i rano je postao kršćanin. Bio je liječnik, prava blagodat za brojne siromahe kojima je zdušno pomagao. Ustrajno je svjedočio...          Pročitajte više ›

Svetkovina Bogorodice Marije i Dan mira

Marija nije nikakva božica, već ljudsko stvorenje i osoba koja je Kristu dala samo ljudsku narav koja od prvog časa postojanja pripada drugoj božanskoj osobi s kojom je bitno sjedinjena. Marija se u Crkvi od...          Pročitajte više ›

Sveti Bazilije i Grgur Nazijanski

Sveti Bazilije i Grgur Nazijanski, biskupi i crkveni naučitelji, bili su najžešći borci protiv arijevaca koji su nijekali Kristovo božanstvo. Obojica su rođeni tridesetih godina IV. stoljeća u Kapadociji u Maloj...          Pročitajte više ›

Sveta Brigita

Danas slavimo sv. Brigitu, djevicu. Rođena je oko 453. godine u Kildari u blizini Dublina u Irskoj. Irci je, uz sv. Patrika, slave kao svoju zaštitnicu. Njezin je životopis pun legendi, čudesa i nadnaravnih Božjih...          Pročitajte više ›