Biografije svetaca

Traži

Sveti Arkadije

Kršćanstvo se u počecima širilo unatoč progonima i brojnim ubojstvima. Zato je Tertulijan i zapisao da je – krv mučenika sjeme kršćana. Među mučenicima prvih kršćanskih stoljeća je i sveti Arkadije iz...          Pročitajte više ›

Sveta Anastazija

Danas se u kalendaru spominjemo svete Anastazije ili Stošije. Živjela je u doba cara Dioklecijana u gradu Sirmijumu, današnjoj Srijemskoj Mitrovici, u to doba prijestolnici rimskog Ilirika. Njezin muž Publije,...          Pročitajte više ›

Sveti Antun

Sveti Antun, opat kojega cijela Crkva slavi na današnji dan, rodio se u vrijeme progona cara Decija negdje oko 250. godine. O njegovu životu znamo ponajviše zahvaljujući životopiscima sv. Atanaziju, a potom i sv....          Pročitajte više ›

Sveta Agneza

Crkva danas slavi jednu od najslavnijih kršćanskih djevica, sv. Agnezu, odnosno Janju. Njezino je ime ušlo u Rimski kanon ili Prvu euharistijsku molitvu, u Litanije svih svetih, a svojim su je spisima proslavili...          Pročitajte više ›

Sveti Agaton

Danas Crkva slavi blagdan sv. Agatona, pape. Rođen je u Palermu na Siciliji. Nakon 20 godina braka ostao je udovac i stupio u zajednicu benediktinaca. Nakon što je imenovan kardinalom, izabran je za papu 678. godine...          Pročitajte više ›