Riječ svetog oca

Draga braćo i sestre, dobar dan! Danas, 19. ožujka slavimo svetkovinu svetog Josipa, Marijina zaručnika i zaštitnika opće Crkve. Posvećujemo dakle ovu katehezu njemu, koji zaslužuje našu zahvalnost i našu pobožnost zato što je znao čuvati Svetu Djevicu i sina Isusa. Biti čuvar je Josipova osobina: veliko je poslanje biti čuvar. Danas ću o temi čuvanja govoriti iz jedne posebne, odgojne perspektive. Promatrajmo Josipa kao uzornog odgojitelja, koji...

Pročitaj više →

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 9. ožujka 2014. Draga braćo i sestre, dobar dan! U Evanđelju ove prve korizmene nedjelje svake se godine donosi događaj Isusovih kušnji, kada je Duh Sveti Isusa, sišavši na njega nakon krštenja u Jordanu, nagnao Isusa da se otvoreno suoči sa Sotonom u pustinji, kroz četrdeset dana, prije nego će započeti svoje javno poslanje. Napasnik pokušava odvratiti Isusa od Očeva nauma, odnosno od puta...

Pročitaj više →

Korizma nas poziva na obraćenje. Papina kateheza na općoj audijenciju u srijedu 5. ožujka 2014. Draga braćo i sestre, dobar dan! Danas, na Čistu srijedu, započinje četrdesetodnevni korizmeni hod koji će nas dovesti do vazmenog trodnevlja, spomena muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova, središta otajstva našeg spasenja. Korizma nas pripravlja na taj tako važan događaj, zato je to "jako" vrijeme, prekretnica koja može u svakom od nas potpomoći promjenu,...

Pročitaj više →

Poruka pape Franje za korizmu 2014. "Postao je siromašan da nas obogati svojim siromaštvom" (usp.2 Kor 8,9) "Draga braćo i sestre, želim vam povodom korizme ponuditi neka korisna razmišljanja za naš osobni i zajednički put obraćenja. Ona se nadahnjuju na riječima svetog Pavla: »Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom...

Pročitaj više →