Riječ svetog oca

Draga braćo i sestre dobar dan! Današnjom katehezom o ženidbi zaključujemo niz kateheza o sakramentima. Taj nas sakrament uvodi u srce Božje nauma, koji je naum saveza sa svojim narodom, sa svima nama, naum zajedništva. Na početku knjige Postanka, prve knjige Biblije, kao kruna izvješća o stvaranju se kaže: "Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih… Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da...

Pročitaj više →

Dobrovoljci i volonteri, više od 150 pomoćnika i bogoslova podijelit će nekoliko tisuća primjeraka "Mini Biblije". Radi se o posebnom izdanju Vatikanske tiskare koje se neće moći naći u prodaji. Svi koji dođu na Trg sv. Petra u Rimu, na 5. korizmenu nedjelju 6. travnja, u podne na Angelus s papom Franjom dobit će besplatno Novi zavjet na talijanskom jeziku u džepnom formatu koji sadrži Evanđelja svih četiri evanđelista, Djela apostolskih, uvodne riječi iz Papine...

Pročitaj više →

Draga braćo i sestre, već smo imali priliku primijetiti da tri sakramenta, krštenje, potvrda i euharistija, zajedno predstavljaju misterij "kršćanske inicijacije", u jedinstvenom velikom milosnom događaju koji nas ponovno rađa u Kristu i otvara nas njegovu spasenju. To je temeljni poziv koji je zajednički svima u Crkvi, kao učenicima Gospodina Isusa. Tu su zatim dva sakramenta koja odgovaraju dvama posebnim pozivima: to su sakramenti reda i ženidbe. Oni...

Pročitaj više →

Draga braćo i sestre, dobar dan! U današnjem Evanđelju predstavljen je Isusov susret sa ženom Samarijankom, koji se odigrao u Siharu, u blizini drevnog zdenca na koji je ta žena svakog dana išla po vodu. Toga je dana ondje našla Isusa gdje sjedi "umoran od puta" (Iv 4, 6). On joj odmah reče: "Daj mi piti" (r. 7). Na taj način nadilazi barijere neprijateljstva koje su postojale između Židova i Samarijanaca te razbija uvriježene predrasude...

Pročitaj više →