Bitno.net

"> Papa osnovao Tajništvo za ekonomiju - Župa sv. Anastazije - Samobor

Papa osnovao Tajništvo za ekonomiju

Papa osnovao Tajništvo za ekonomiju

Papa Franjo osnovao je novi koordinacijski ustroj za ekonomske i upravne poslove Svete Stolice i Vatikana, priopćio je 24. veljače Tiskovni ured Svete Stolice.

Najava je uslijedila nakon preporuka stroge revizije koju je provelo Papinsko savjetodavno stručno povjerenstvo za uređenje ekonomsko-upravnog ustroja Svete Stolice (COSEA). Te je preporuke ocijenilo i odobrilo kako Vijeće kardinala osnovano radi savjetovanja Svetog Oca u pogledu reforme Rimske kurije, tako i Vijeće petnaestorice kardinala koje nadgleda ekonomske poslove Svete Stolice.

COSEA je preporučila da se uvedu stanovite promjene u cilju pojednostavljivanja i učvršćivanja postojećih struktura upravljanja i poboljšanja koordinacije i nadzora u Svetoj Stolici i Državi Vatikanskoga Grada. COSEA je savjetovala da se ozbiljne poradi na uvođenju računovodstvenih standarda i općeprihvaćenog financijskog menadžmenta kao i na usvajanju praksi podnošenja financijskih izvješća (reporting), kao i napredne interne kontrole, transparentnost i upravljanje.

Te će promjene omogućiti formalnije uključivanje stručnjaka najviše razine koji imaju iskustva u financijskom upravljanju, planiranju i podnošenju izvješća. One će zajamčiti bolje korištenje resursa, poboljšavajući raspoloživu podršku za razne planove, osobito na planu rada sa siromašnima i marginaliziranima.

Promjene koje je najavio Sveti Otac uključuju sljedeće:

1. Osnivanje novog Tajništva za ekonomiju, koje će imati ovlast nad cjelokupnim ekonomskim i upravnim poslovanjem unutar Svete Stolice i Države Vatikanskoga Grada. Tajništvo će, među ostalim, imati zadaću pripremiti godišnji proračun Svete Stolice i Države Vatikanskoga Grada te biti odgovorno za financijsko planiranje i razne službe za potporu kao što su ljudski resursi i nabava. Tajništvo će usto imati dužnost izraditi detaljna financijska izvješća za Svetu Stolicu i Državu Vatikanskoga Grada.

2. Tajništvo za ekonomiju zaduženo je za provedbu smjernica koje je utvrdilo novo Vijeće za ekonomiju. Vijeće ima petnaest članova i sastavljeno je od osam kardinala ili biskupa, što odražava univerzalnost Crkve, te sedmorice laika raznih nacionalnosti stručnjaka za financijsko poslovanje koji imaju iza sebe veliko iskustvo. Vijeće će se redovito sastajati i razmatrati politike i prakse te pripremati i analizirati izvješća o ekonomsko-upravnim poslovima Svete Stolice.

3. Tajništvo za ekonomiju će voditi kardinal pročelnik koji djelovati u koordinaciji s Vijećem za ekonomiju. Državno tajništvo će surađivati s kardinalom pročelnikom u vođenju svakodnevnih poslova.

4. Sveti Otac imenovao je kardinala Georgea Pella, sadašnjeg nadbiskupa Sydneya u Australiji, pročelnikom Tajništva za ekonomiju.

5. Novo uređenje uključuju također imenovanje glavnog revizora, kojeg imenuje Sveti Otac, u čijoj će ovlasti biti provođenje revizije svih ureda odnosno ustanova Svete Stolice i Države Vatikanskoga Grada u bilo kojem trenutku.

6. Promjene potvrđuju ulogu APSA-e (Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae – Uprava imovine Apostolske Stolice) kao središnje vatikanske banke, sa svim obavezama i zadaćama koje imaju slične ustanove diljem svijeta.

7. AIF (Authority for Financial Information; Vatikanske financijske informacije) obavljat će svoju sadašnju i ključnu ulogu mudrog nadzora i regulacije aktivnosti unutar Svete Stolice i Države Vatikanskoga Grada.

Od pročelnika novog Tajništva za ekonomiju zatraženo je da započne s radom u što kraćem roku. On će pripremiti konačni statut i sve drugo što je s tim povezano uz pomoć potrebnih savjetnika i radit će zajedno s COSEA-om na dovršetku provedbe ovih uredbi koje je odobrio Sveti Otac.

Novi koordinacijski ustroj ekonomskih i upravnih poslova Svete Stolice i Države Vatikanskoga Grada osnovan je apostolskim pismom pape Franje u obliku motu proprija “Fidelis dispensator et prudens”. (IKA)

Izvor: Bitno.net