Molitve pape Benedikta XVI.

„Dođi, Isuse!
Dođi i promjeni svijet!
Dođi još danas
i neka pobijedi mir!
Amen!“
Kateheza, 23.8.2006.

„Doista, mnoštvo je onih koji mi pišu tražeći da se za njih molim. Svjedoče mi svoje radosti i svoje brige, životne planove, obiteljske probleme i teškoće na poslu, očekivanja i nade koji su im u srcu, zajedno sa strahovima što izviru iz nesigurnosti u kojima živi današnje čovječanstvo. Uvjeravam vas da se svih i svakoga pojedinoga sjetim, posebno u svakodnevnom slavljenju Svete Mise i molitvi Gospine krunice. Dobro znam da mi je prva služba u korist Crkve i čovječanstva upravo molitva kako bih u Gospodnje ruke s povjerenjem stavio službu koju mi je On sam povjerio, zajedno sa sudbinom čitave crkvene zajednice i civilnoga društva.
Tko moli, nikada ne gubi nadu, pa i kada se nađe u teškim ili, ljudski gledajući, čak u bezizlaznim situacijama … To nas uči Sveto Pismo i to nam svjedoči povijest Crkve. Pa i ako me nitko ne sluša, ipak me čuje Bog! Ako ni s kim ne mogu razgovarati, nikoga više dozvati, Bogu mogu uvijek govoriti. Ako nema više nikoga tko bi mi mogao pomoći – tamo gdje je potreba ili očekivanje takvo da nadilazi moći ljudske nade – Bog mi može pomoći! …
Kršćanin koji moli ne želi mijenjati Božje naume ni ispravljati ono što je Bog predvidio. Kršćanin iznad svega želi susret s Ocem Isusa Krista, tražeći da on bude, u njemu i njegovim djelima, prisutan utjehom svojega Duha.“


Molite za mene

„Molite za mene
kako bih naučio sve više
ljubiti Gospodina.
Molite za mene kako bih naučio
sve više ljubiti Njegovo stado
-vas, sveta Crkvo, svakoga od vas
Pojedinačno i sve zajedno.
Molite za mene da ne bih pobjegao
od straha pred vukovima.
Molimo jedni za druge
da nas Gospodin ponese
i da naučimo nositi
jedni druge.“

Homilija, 24.4.2005.


Zaziv

„O, Gospodine, zasjaj
licem svojim nad nama
za dobro mira.
Daruj u ovim vremenima
slogu i mir nama
i svim stanovnicima Zemlje
po Isusu Kristu, koji kraljuje
od naraštaja do naraštaja
i u vijeke vjekova. Amen.“
Kateheza, 28.9.2005.
„Molimo Gospodina
da se u svima nama probudi ova želja,
pa da i oni koji Krista ne poznaju
mogu biti dirnuti Njegovom ljubavlju
tako da svi zajedno hodočastimo
prema konačnome Gradu,
da se svjetlost toga Grada pokaže
u ovom našem vremenu
i u ovomu našem svijetu. Amen.“
Kateheza, 30.11.2005.


Za mir

„Gospodine, ispuni svoje obećanje!
Daj da se tamo gdje je razdor
rodi mir!
Daj da se pokaže ljubav
tamo gdje kraljuje mržnja!
Daj da svane suce
gdje vlada mrak!
Učini nas nositeljima
svojega mira. Amen.“

Homilija, 24.12.2005.

Za mir

„Neka ovo bude naša molitva
u ovome trenutku:
„Oslobodi nas od svih zala
i daruj nam mir.“
Ne sutra ili prekosutra:
daruj nam, Gospodine, mir već danas!
Amen.“
Govor, 13.7.2006.

 

Molitva zahvale

Želimo ti zahvaliti
Djevice, Majko Božja
i Majko naša preljubljena,
na tvojemu zagovoru
za dobro Crkve.
Ti, koja si se bez zadrške,
prigrlivši volju Božju,
posvetila svim svojim snagama
osobi i djelu tvojega Sina,
nauči nas da čuvamo u srcu
i razmišljamo u tišini, poput tebe,
otajstvo Kristova života.

Ti, koja si se uspjela sve do Kalvarije
vazda najdublje sjedinjena sa svojim
Sinom
koji te je na križu dao za majku
učeniku Ivanu,
pomozi da osjetimo kako si nam uvijek
blizu,
u svakomu trenutku života,
posebno u trenutcima tame i kušnje.

Ti, koja si na Duhove,
zajedno s apostolima u molitvi,
prosila dar Duha svetoga
za Crkvu koja se rađa, pomozi nam
da ustrajemo u vjernu nasljedovanju Krista.
S povjerenjem upravljamo pogled u tebe
Koja si „znak sigurne nade i utjehe,
Sve dok ne dođe dan Gospodnji“ (LG 68).

Tebe, Marijo, ustrajnom molitvom zazivaju
vjernici sa svih strana svijeta da bi nas,
uznesena na nebesa među anđele i svete,
zagovarala kod svojega Sina,
„dok sve obitelji naroda,
koje su obilježene kršćanskim imenom,
i one koje još ne poznaju svojega Spasitelja,
ne budu u miru i slozi sretno ujedinjene,
u samo jedan narod Božji, na slavu
Presvetoga
i nevidljivoga Trojstva“ (LG 69). Amen!

Molitva, 8. prosinca 2005.

 

 

Molitva Mariji


Sveta Marijo, Majko Božja,
svijetu si donijela pravo svjetlo,
Isusa, Sina tvojega – Sina Božjega.
Posve si se predala
Božjemu pozivu
i tako si postala vrelom
dobrote koja iz njega izvire.
Pokaži nam Isusa. Povedi nas k njemu.
Nauči nas da ga upoznamo i uzljubimo
kako bismo i sami mogli
postati sposobni za pravu ljubav
i biti izvori žive vode
posred ožednjeloga svijeta.


Deus caritas est, 42.

 

Za zvanja

O, Oče, daj da među kršćanima niknu
brojna i sveta svećenička zvanja
koja će podržavati živom vjeru
i sačuvati zahvalni spomen
tvojega Sina Isusa
po naviještanju njegove riječi
i posluživanju sakramenata,
kojima trajno obnavljaš svoje vjernike.

Daruj nam svete službenike oltara
koji će biti pažljivi i brižni čuvari euharistije,
sakramenta najizvrsnijega dara, Krista, za otkupljenje svijeta.

Pozovi službenike svojega milosrđa
da po sakramentu pomirenja
šire radost tvojega oproštenja.

Učini, Oče, da Crkva s radošću
prihvati brojna nadahnuća
Duha Sina tvojega
i poslušna njegovom nauku
brine za pozvane u svećeničku službu
i posvećeni život.
Podupri biskupe, svećenike, đakone,
posvećene osobe i sve krštene u Kristu,
kako bi vjerno ispunili svoje poslanje
u službi evanđelja.
To te molimo po Kristu, našemu Gospodinu.
Amen.

Marijo, Kraljice apostola,
moli za nas!


Poruka, 5. ožujka 2006.

 

Molitva za Poljake

Predraga braćo i sestre,
molim vas da sa zemlje i s neba pogledate
-da uprete pogled u Onoga
Kojega već dvije tisuće godina-
slijede organizacije koje žive
izmjenjujući se na ovoj našoj Zemlji,
u njemu nalazeći konačni smisao života.

Osnaženi vjerom u Boga
žarko se zauzimajte
da se učvrsti njegovo Kraljevstvo na Zemlji:
kraljevstvo dobrote, pravednosti,
solidarnosti i milosrđa.

Molim vas da hrabro svjedočite
evanđelje pred današnjim svijetom,
donoseći nadu siromasima, patnicima
napuštenima, očajnima,
onima koji žeđaju za slobodom,
istinom i mirom.

Čineći dobro bližnjemu
i zauzimajući se za opće dobro,
svjedočite da je Bog ljubav.

Molim vas da s ostalima narodima
Europe i svijeta dijelite blago vjere,
imajući pred sobom spomen
vašega sunarodnjaka koji je,
kao nasljednik svetoga Petra,
to činio izvanrednom snagom i
učinkovitošću.

A sjetite se i mene
u svojim molitvama i žrtvama,
kao što se sjećate mojega velikog
Prethodnika,
da bih i ja mogao izvršiti
poslanje koje mi je Krist povjerio.

Molim vas, ostanite čvrsti u vjeri!
Ostanite čvrsti u nadi!
Ostanite čvrsti u ljubavi! Amen!

Propovijed, 28. svibnja 2006.

 

Molitva na tijelovo

Gospodine,
vodi nas na putovima
ove naše povijesti!
Pokaži uvijek nanovo pravi put
Crkvi i njezinim pastirima!
Pogledaj čovječanstvo koje pati,
Koje nesigurno tumara među tolikim
pitanjima;
pogledaj duhovnu i tjelesnu glad
koja ga muči!
Udijeli ljudima kruha za tijelo
i za dušu!
Daj im posla! Daj im svjetla!
Daj im sebe samoga!
Sve nas očisti i posveti!
Učini da shvatimo
kako jedino po dioništvu
u tvojoj muci
po našemu „da“ tvojemu križu,
po odricanju, po očišćenju
koje nam nalažeš,
naš život može dozrjeti
i dostići svoju pravu puninu.
Okupi nas sa svih krajeva zemlje.
Ujedini svoju Crkvu,
ujedini podijeljeno čovječanstvo!
Daruj nam svoje spasenje! Amen!


Propovijed, 15. lipnja 2006.

 

 

 

 

 


Molitva Duhu Svetomu


„Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

***

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium“.

„Nečiste nas umivaj
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim“

***

Zazivamo Duha Svetoga
da nas natopi, zagrije, ispravi,
da nas prožme snagom
svoga svetog ognja
i obnovi Zemlju.
Za toga ga molimo svim srcem
ovoga trenutka, ovih dana.
Amen.

Propovijed, 7. studenoga 2006.

 

Molitva Mariji


Sveta Marijo,
Majko Božja, moli za nas,
kako bismo živjeli Evanđelje.
Pomozi nam da ne skrivamo
svjetlo evanđelja pod posudbom
naše slabe vjere.
Pomozi nam da budemo,
u snazi evanđelja,
svjetlo u svijetu
kako bi ljudi vidjeli dobro
i slavili Oca
koji je na nebesima.
Amen!
Propovijed. 10. prosinca 2006.
Molitva u božićnoj noći


Molimo Gospodina
da nam udijeli milost
onoga jednostavna pogleda
kojim su u ovoj noći
pastiri promatrali jaslice
i tako primili radost
koju su ponijeli svojim domovima.

Molimo da nam udijeli poniznost i vjeru
Kojom je sveti Josip gledao dijete
Što ga je Marija začela
po Duhu Svetomu.

Molimo da nam udijeli milost
da ga gledamo s onom ljubavlju
s kojom ga je Marija gledala.
I molimo da na taj način svjetlost,
što su je pastiri vidjeli, osvijetli i nas
te da se po svemu svijetu ispuni
ono što su anđeli zapjevali ove noći:
„Slava Bogu na visini,
a na zemlji mir, miljenicima
njegovim.“
Amen!

Propovijed, 24. prosinca 2006.

 

Za Ivana Pavla II.


„U Gospodina se uzdaj,
ojunači se, čvrsto nek bude srce tvoje,
u Gospodina se uzdaj“ (Ps 27, 14)
Da, čvrsto neka bude srce naše,
draga braćo i sestre, i puno gorljive nade!...
Sav tvoj (Totus tuus) ljubljenoga
Prvosvećenika
potiče nas da ga slijedimo na putu
sebedarja Kristu
po Marijinu zagovoru.
Neka nam to podari upravo ona,
Sveta Djevica,
dok u njezine majčinske ruke povjeravamo
ovoga našega oca, brata i prijatelja
da u Gospodinu otpočine i da se raduje
u miru.
Amen.
Propovijed, 2. travnja 2007.


Molitva pape Lava Velikoga*


„Molite našega dobrog Boga
da u našim danima
osnaži vjeru, umnoži ljubav
i poveća mir.
On neka i mene, svojega bijednog slugu,
učini prikladnim za svoju službu
i korisnim za vašu izgradnju
i neka mi udijeli takvo obnašanje službe
da u vremenu koje mi je dano
raste moja zauzetost.
Amen.“

*Ova je molitva pape Velikoga tiskana na spomen sličici biskupskoga posvećenja pape Benedikta XVI. i ponovljena na završetku Propovijedi 15. travnja 2007., prigodom njegova 80. rođendana.


Euharistijska molitva


Molimo Gospodina da nam pomogne
kako bismo sve dublje shvatili
čudesno otajstvo euharistije,
da bismo ga sve više ljubili
i u tomu otajstvu još više ljubili njega
samoga.
Molimo ga da nas po svetoj pričesti
još bliže privuče k sebi.
Molimo ga da nam pomogne
da ne čuvamo svoj život za sebe,
nego da ga darujemo njemu
i tako surađujemo s njim
kako bi ljudi pronašli život
-pravi život koji dolazi samo od Onoga
koji je sam Put, Istina i Život. Amen.

Propovijed (2), 5. travnja 2007.Našoj Gospi Aparecidi (Brazil)


Majko naša,
zaštiti obitelji
Brazila i Latinske Amerike!!
Pod svojim zaštitničkim plaštem
brani djecu ove ljubljene domovine koja
nas prima.
Ti, koja si zagovornica
kod svojega Sina Isusa,
udijeli brazilskomu narodu trajan mir
i cjelovit napredak.
Ulij u našu braću
na čitavu prostoru Latinske Amerike
pravi misionarski žar
u širenju vjere i nade.
Učini da tvoj vapaj iz Fatime
za obraćenjem grešnika postane
stvarnost
i preobrazi život našega društva.
Ti koja se, iz guadalupskoga svetišta,
zauzimaš za narod na kontinentu Nade,
blagoslovi sve njegove zemlje i njihova ognjišta.
Amen.

Govor (3), 12. svibnja 2007.

 

Ostani s nama


Ostani s nama, Gospodine,
prati nas makar te nismo znali
uvijek prepoznati.
Ostani s nama jer su oko nas
sjene sve gušće,
a ti si svjetlo;
u srca nam se uvlači nesigurnost,
ražari ih sigurnošću uskrsnuća.
Umorni smo od puta,
ti nas osnaži lomljenjem kruha
kako bismo naviještali svojoj braći
da si ti doista uskrsnuo
i da si na povjerio poslanje
da budemo svjedoci tvojega uskrsnuća.

Ostani s nama, Gospodine,
kada se oko naše katoličke vjere
podignu male sumnje,
umora ili poteškoća:

Ti koji si, kao objavitelj Oca, sama Istina,
prosvijetli nam pameti svojom riječju;
pomozi da osjetimo kako je lijepo
vjerovati u te.
Govor (1), 13. svibnja 2007.Molitva za obitelj


Gospodine,
prosvijetli naše obitelji u sumnjama,
podupri ih u poteškoćama,
utješi ih u patnjama
i svakodnevnim brigama
kada se za njih obore sjene
što prijete njihovu jedinstvu
i njihovu naravnomu identitetu.
Ti, koji si Život,
ostani na našim ognjištima
da bi mogla trajno biti gnijezda
u kojima se velikodušno rađa ljudski život
gdje se prima, ljubi i poštuje život
od začeća do svojega naravnog završetka.

Govor (1), 13. svibnja 2007.

 

 


Našoj Gospi od Seshana
(Mariji Pomoćnici)


Presveta Djevice,
Majko Utjelovljene Riječi
i Majko naša, čašćena kao
„Pomoćnica kršćana“
u svetištu Sheshan,
prema kojemu s pobožnim osjećajima
gleda čitava Crkva koja je u Kini,
dolazimo danas preda te
da zamolimo tvoju zaštitu.
Pogledaj narod Božji
i vodi ga majčinskom brižnošću
putovima istine i ljubavi
kako bi u svim okolnostima
bio sjeme skladna suživota svih građana.

Ti si, svojim poslušnim „da“
izgovorenim u Nazaretu,
dopustila da vječni Sin Božji
uzme tijelo u tvojemu djevičanskom krilu
i tako u povijesti započne djelo otkupljenja
u kojemu si surađivala s marljivim
predanjem
prihvativši da ti mač boli probode dušu,
sve do uzvišenoga časa križa
kada si na Kalvariji ostala
uspravna uz Sina koji umire
da bi čovjek živio.

Tada si na nov način postala
Majka svih koji vjerom prianjaju
uz tvojega Sina Isusa i prihvaćajući da ga
slijede
primajući njegov križ na svoja ramena.
Majko nade,
koja si u tami Velike subote
s nerazorivim povjerenjem
pošla ususret jutru Uskrsnuća,
daruj svojoj djeci sposobnost da
prepoznaju,
u svakoj situaciji, pa bila ona i najtamnija,
znakove prisutnosti Božje ljubavi.

Gospo naša od Shenshana,
podupri zauzetost svih koji su u Kini,
u svakodnevnim brigama,
nastavljaju vjerovati, nadati se i ljubiti,
koji se ne boje svijetu govoriti o Isusu
ni Isusu o svijetu.
U liku nad svetištem
ti podižeš u vis Sina,
pokazujući ga svijetu
s gestom ljubavi, raširenih ruku.
Pomozi katolicima da uvijek budu
vjerodostojni svjedoci ove ljubavi,
ostajući u jedinstvu s Petrom stijenom
na kojoj je sagrađena Crkva.
Majko Kine i Azije,
moli za nas sada i uvijeke. Amen!

Tekst podijeljen u Bolletino della Sala Stampa
Della Santa, 16. svibnja 2008.

 

 

 

 

Zajednička molitva


Ja molim za vas:
molite i vi za mene
da bismo mogli
u svim životnim teškoćama
uvijek osjećati
Gospodinovu dobrotu
i tako ići naprijed
u teškim i lijepim danima.
Za sve vas molim
i sve vas blagoslivljam.
Hvaljeno ime Gospodnje!


Govor, 3. kolovoza 2008.

 

Maranatha
(Dođi, Gospodine Isuse)


Dođi, Gospodine!
Dođi na svoj način,
kako ti znaš.
Dođi tamo gdje su nepravda i nasilje.
Dođi u izbjegličke logore,
u Darfur, u Sjeverni Kiwu,
na tolike strane svijeta.
Dođi tamo gdje vlada droga.
Dođi i među bogate
koji su te zaboravili
i žive samo za tebe.
Dođi tamo gdje si nepoznat.
Dođi na svoj način
I obnovi današnji svijet.

Dođi i u naša srca,
dođi i obnovi naš život,
dođi u naše srce
da bismo mogli postati svjetlo Božje,
tvoja prisutnost.

Stoga molimo sa svetim Pavlom:
Maranatha! „Dođi, Gospodine Isuse!“
Molimo da Krist doista bude prisutan
u današnjemu svijetu i da ga obnovi.
Amen.


Kateheza, 12. studenoga 2008.

Povratak na molitve