Molitva za sedam darova Duha Svetoga

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa svojom milošću i svetom ljubavi i:
daj mi dar mudrosti, da sa slašću razmatram Božje istine, i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.
daj mi dar razuma, da što dublje zaronim duhom svojim u otajstva Svete Vjere koliko je to u ovom mom zemaljskom životu moguće.
daj mi dar savjeta, da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je većma na slavu Božju i naše spasenje.
daj mi dar jakosti, da s osobitom odlučnošću svladam sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.
daj mi dar znanja, da pravo spoznam što i kako treba da vjerujem i da ne odem stranputicom u duhovnom životu.
daj mi dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem.
daj mi dar straha Božjega, da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu.
Amen.
Napomena: ukoliko se moli skupina vjernika, moli se u množini.

Povratak na molitve