Litanije sv. Bernarda iz Clairvauxa

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!
Kraljice bez grijeha začeta,

Sveti Bernarde,
Sveti Bernarde, koji si predajući se Bogu privukao Njemu mnoge duše,
Sveti Bernarde, čudo dvanaestog stoljeća,
Sveti Bernarde, uresu svećenstva,
Sveti Bernarde, strahu krivovjeraca,
Sveti Bernarde, proroče Crkve,
Sveti Bernarde, svjetlo biskupâ,
Sveti Bernarde, najponizniji,
Sveti Bernarde, koji si gorio revnošću za slavu Božju,
Sveti Bernarde, najgorljiviji za čast Marijinu,
Sveti Bernarde, preomiljeni sine Kraljice Anđelâ,
Sveti Bernarde, prečist u tijelu i umu,
Sveti Bernarde, savršeni uzore siromaštva i mrtvljenja,
Sveti Bernarde, najgorljiviji u milosrđu prema svima,
Sveti Bernarde, koji si se bojao Boga, a ne zemaljskih vlasti,
Sveti Bernarde, čija je cijela vanjština odisala svetošću,
Sveti Bernarde, čiji je sam lik govorio o Bogu,
Sveti Bernarde, cvijete redovnika,
Sveti Bernarde, koji nikada nisi izgubio iz vida prisutnost Božju,
Sveti Bernarde, anđele iz Clairvauxa,
Sveti Bernarde, uvijek uronjen u Boga,


Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, čuj nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oslobodi nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Pomolimo se.

O veliki sveče, koji si od same zore svoga života sve moći duše svoje i plemenite osjećaje čistog i ljubeznog srca svoga prema Stvoritelju svome upravio, o anđele u smrtno tijelo odjeveni, koji si se u ovoj dolini suza kao svijetli ljiljan čistoće pojavio, da oko sebe dobri miris Kristov širiš, da svima ljepotu krjeposti pokažeš, i da tisuće putu u nebo upraviš, moli za nas da istinski prezirući zemaljske stvari mognemo za Boga samoga živjeti. Amen.

Povratak na molitve