Litanije sv. Aurelija Augustina

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas
Majko Božja,
Djevice Djevica,

Sveti Oče Augustine,
Sveti Augustine, uzore pokajničkih duša,
Sveti Augustine, sine suza svoje majke Monike,
Sveti Augustine, svjetlo naučiteljâ,
Sveti Augustine, iskorjenitelju krivovjerjâ,
Sveti Augustine, glasoviti borče protiv neprijateljâ Crkve,
Sveti Augustine, stupe prave vjere,
Sveti Augustine, posudo božanske mudrosti,
Sveti Augustine, pravilo apostolskog života,
Sveti Augustine, čije je srce bilo ražareno ognjem božanske ljubavi,
Sveti Augustine, ponizni i milosrdni oče,
Sveti Augustine, gorljivi propovjedniče Riječi Božje,
Sveti Augustine, dragocjeno blago ispovjedateljâ,
Sveti Augustine, prosvijetljeni tumaču Svetog pisma,
Sveti Augustine, uresu biskupâ,
Sveti Augustine, svjetlo prave vjere,
Sveti Augustine, plemeniti branitelju Svete Crkve,
Sveti Augustine, sjaju slave Božje,
Sveti Augustine, cvatuća maslino Kuće Božje,
Sveti Augustine, neumorni klanjatelju Presvetom Trojstvu,
Sveti Augustine, nepresušno vrelo kršćanske rječitosti,
Sveti Augustine, sjajno zrcalo svetosti,
Sveti Augustine, uzoru svih krjeposti,
Sveti Augustine, tješitelju ožalošćenih,
Sveti Augustine, utješitelju napuštenih,
Sveti Augustine, prijatelju i pomoćniče siromaha,
Sveti Augustine, naš oče,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Pomolimo se! Bože koji si svetom Augustinu skrivena otajstva svoje mudrosti otkrio i u njegovu srcu plamen božanske ljubavi razgorio, obnavljajući tako u svojoj Crkvi stup od oblaka i vatre; podaj milostivo da kroz oluje ovoga svijeta sigurno prolazimo i u vječnu domovinu koju si nam obećao dospijemo . Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Povratak na molitve