Litanije našega Gospodina Isusa Krista, Svećenika i Žrtve

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine Otkupitelju svijeta, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveti Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Iza svakog zaziva odgovara se: Smiluj nam se!

Isuse, svećeniče i žrtvo...
Isuse, vječni svećeniče po redu Melkisedekovu, kojega je Bog poslao siromasima navijestiti radosnu vijest...
Isuse, veliki svećeniče, koji si na Posljednjoj večeri ustanovio pralik vječne žrtve...
Isuse, veliki svećeniče, koji stojiš uz nas da nas zagovaraš...
Isuse, veliki svećeniče, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom...
Isuse, veliki svećeniče, koji si od ljudi uzet...
Isuse, veliki svećeniče, koji si postavljen za ljude...
Isuse, veliki svećeniče našeg vjerovanja...
Isuse, veliki svećeniče, veće slave nego što je Mojsijeva...
Isuse, veliki svećeniče pravoga šatora...
Isuse, veliki svećeniče budućih dobara...
Isuse, sveti, bezgrješni i neporočni veliki svećeniče...
Isuse, vjerni i milosrdni veliki svećeniče...
Isuse, veliki svećeniče žarke ljubavi za Boga i duše...
Isuse, veliki svećeniče, savršen u vječnosti...
Isuse, veliki svećeniče, koji si u nebo ušao svojom prolivenom krvlju...
Isuse, veliki svećeniče, koji si nam pokazao i uveo nas na novi put...
Isuse, veliki svećeniče, koji nas ljubiš i koji si nas krvlju svojom očistio od grijeha...
Isuse, veliki svećeniče, koji si se sam prinio Bogu za žrtvu i kao žrtva i svećenik...
Isuse, ti žrtvo Božja i ljudi...
Isuse, ti sveta i neporočna žrtvo...
Isuse, ti ugodna žrtvo...
Isuse, žrtvo mira...
Isuse, žrtvo milosrđa i hvale...
Isuse, žrtvo pomirenja i mira...
Isuse, po kojem u povjerenju imamo pristup Ocu...
Isuse žrtvo, živ u vječnosti...

Milostiv nam budi, oprosti nam, Isuse!
Milostiv nam budi, usliši nas, Isuse!

Iza svakog zaziva odgovara se: Oslobodi nas, Isuse!

Od nepromišljena ulaska u kler...
Od grijeha svetogrđa...
Od duha nesuzdržljivosti...
Od štetne čežnje za dobitkom...
Od svake mrlje simonije...
Od nepotrebna trošenja crkvenih dobara...
Od ljubavi za svijetom i njegovim ništetnostima...
Od nedostojna slavljenja tvojih sakramenata...

Po svome vječnom svećeništvu...
Po svome svetom pomazanju...
Po svom postavljanju od Oca za vječnog svećenika...
Po svome svećeničkom duhu...
Po svojoj službi, kojom si proslavio nebeskog Oca na zemlji...
Po svojoj krvnoj žrtvi, koja se jednom zauvijek dogodila na križu...
Po istoj nekrvnoj žrtvi, koja se događa na našim oltarima...
Po svojoj božanskoj moći, koju nevidljivo vršiš po svojim svećenicima...

Iza svakog zaziva odgovara se: Tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš cijelo svećeništvo u svetoj vjeri uzdržati...
Da se dostojiš svomu narodu dati pastire po svom srcu...
Da ih ispuniš Duhom svog svećeništva...
Da se dostojiš pravu istinu i mudrost sačuvati na usnama svećenika...
Da se dostojiš poslati vjernih radnika u svoj vinograd...
Da se dostojiš umnožiti broj revnih djelitelja svojih sakramenata...
Da se dostojiš obdariti ih poslušnošću volji svojoj u njihovoj službi...
Da se dostojiš obdariti ih blagošću u službi, marljivošću u radu i postojanošću u molitvi...
Da se dostojiš u njima proširiti ljubav i poštovanje prema Presvetom Sakramentu...
Da se dostojiš sve svećenike koji su ti vjerno služili nagraditi vječnom srećom...

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam,Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas,Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Pomolimo se:

Bože, posvetitelju svoje Crkve, probudi u njoj, po svom Duhu, pogodne i vjerne djelitelje sakramenata, da svojom službom i primjerom vode tvoj narod, u tvom Duhu i pod tvojom zaštitom, na put spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

Povratak na molitve